H251310 Kit tornilleria para kit 3500 kg cincado – sop. abatibles o fijos

H251310 Kit tornilleria para kit 3500 kg cincado – sop. abatibles o fijos

7,96 + IVA